Du har kanske stött på termen ”bodyfarm” i en deckare du har läst eller i en film du har sett men visste du att bodyfarms faktiskt finns? Är du inte bekant med begreppet? En bodyfarm är ett område där döda kroppar har placerats ut på olika platser och under olika förhållanden. Syftet är att studera och observera hur en kropp bryts ned och påverkas av exempelvis insekter, regn, kyla, värme och vind. Informationen kan sedan användas för att exempelvis mer exakt avgöra hur länge en kropp som hittas av polis har legat utomhus och vilka skador som orsakats av naturen och vilka som eventuellt kan peka på att personen har blivit mördad. En av dessa bodyfarms kan hittas i Knoxville, Tennessee i USA. Den är en del av University of Tennessee där dess bodyfarm hör till antropologi-avdelningen. Sammanlagt finns hela sju bodyfarms i USA utspridda på olika platser och knutna till olika institutioner.

Historia, utveckling och syfte

Användningen av en bodyfarm uppfanns av antropologen William Bass år 1972. Han insåg att kunskapen kring hur kroppar bryts ned var mycket liten. Målet var att få en bättre förståelse för hur väder och vind påverkar en död människokropp för att bättre kunna tidsbestämma när döden inträffat samt omständigheterna kring hur personen har dött. En bodyfarm är av största intresse för rättsantropologer och liknande yrkesgrupper. Vissa kanske tror att dessa inrättningar handlar med likdelar men så är inte fallet. Bodyfarms får sina kroppar på ett av tre olika sätt. En kropp som tagits om hand av rättsläkaren men som ingen anhörig har hämtat upp kan överlämnas till en bodyfarm. Ett andra sätt är genom familjemedlemmar. Detta innebär att närmast anhörig till en avliden kan välja att donera den avlidnes kropp. Det tredje sättet är genom att personen själv har valt att donera sin kropp till forskning så som en bodyfarm. Detta görs genom att personen fyller i ett formulär som säger att när personen dör ska dennes kropp doneras till en bodyfarm för att främja forskning inom området.

Inte alla kroppar kan tas emot

Det finns dock begränsningar även för en bodyfarm. Om en kropp kommer från en person som hade HIV, hepatit eller var infekterad med en resistent bakterieinfektion kommer en bodyfarm inte att ta emot den. Dessa tillstånd kan kraftigt påverka förruttnelsen och kommer därför inte att ge korrekta eller representativa resultat. Föga förvånande finns det grupper som vänder sig mot denna typen av forskning och då främst människor som bor i dess närhet. Några av argumenten är att dessa bodyfarms kommer att dra till sig fler insekter och rovdjur än vad annars skulle finnas i området. När The bodyfarm i Knoxville skulle öppnas hölls protester från boende i närheten som hävdade att denna sortens forskningsprojekt kunde göra dem sjuka, något som föll för döva öron. Något som faktiskt kan göra människor sjuka är mat som börjat förruttna eller samla på sig bakterier. För att undvika sådana problem är det viktigt att förvara dina matvaror korrekt. Bland annat förvaringslådornu är mycket bra . Där kan du hitta förvaring för det mesta.