Nog skulle man kunna säga att ett bårhus är något av en läskig plats. Åtminstone är det nog det för den del av mänskligheten som vare sig är obducenter, patologer, andra läkare, sjuksköterskor eller fysioterapeuter. Även det måhända även en läskig plats för kriminalare och andra där det kan sägas ingå i professionen att arbeta i eller besöka ett bårhus. Känner möjligen författare av kriminalromaner en typ av skräckblandad förtjusning för det kapitel i sitt manus var en obduktionsscen ska beskrivas. Ett exempel på hur en författares fantasi resulterat i en novell – Obduktionsrum 4 av Stephen King. För de allra flesta, tillhör bårhus och sjukhusens kylrum det som kan kategoriseras som läskiga platser – för en sista anhalt före den slutgiltiga vilan.

 

Obduktioner
Obduktion är en medicinsk undersökning av en död människas kropp. Vid en obduktion besiktigas hela kroppsytan. Obducenten observerar hudfärg, eventuella skrap- och andra märken, samt om det finns hematom, det vill säga blodutgjutningar. Därefter undersöks dels de inre organen, magsäck och tarmar samt dessas innehåll.

dead body with toe tag

 

Typer av obduktion
Man skulle kunna säga att det förekommer tre sorters obduktioner, varav den tredje är avgränsad till okulär besiktning. Den första varianten är den kliniska obduktionen. En sådan obduktion görs på begäran av den läkare som var den avlidnes behandlande läkare. Den kliniska obduktionen görs av patologer och andra läkare. Efter obduktion utfärdas ett dödsorsaksintyg av den behandlande läkaren. Obduktion av den andra varianten är en så kallad rättsmedicinsk obduktion. En rättsmedicinsk obduktion är alltid fullständig och den dödes anhöriga äger ingen rätt att förhindra den rättsmedicinska obduktionen.

Rättsläkaren är den som utfärdar dödsorsaksintyget. Den rättsmedicinska obduktionen utförs således av rättsläkare och då på begäran av polis, åklagare eller domstol. Alltså av rättsvårdande myndighet. Den tredje den okulära besiktningen kallas likbesiktning och avser endast en yttre examination av en död kropp.

 

Tro det eller ej
Inventarier från ett äkta obduktionsrum har varit till salu på blocket.