När man pratar om staden Tjernobyl i Ukraina är det många som direkt associerar platsen med Tjernobylolyckan, vilket inte är så konstigt eftersom denna händelse påverkar staden än idag. Den omtalade olyckan skedde 1986 och även om det var en lokal olycka i staden har det påverkat stora delar av Europa. Staden ligger i Ukraina nära gränsen till både Vitryssland och Ryssland och staden har alltid varit en viktig knytpunkt i östländerna. Tjernobylolyckan 1986 var ett haveri i en reaktor i ett kärnkraftsverk. När olyckan skedde den 26 april blev staden sig aldrig lik igen.

iStock_000025084625_SmallVad var det som hände?

Man brukar säga att orsaken till den fatala Tjernobylolyckan var en kombination av bristande teknisk konstruktion och den mänskliga faktorn. När man arbetar på ett kärnkraftsverk består många av arbetsdagens uppgifter i att genomföra viktiga säkerhetsåtgärder. Kärnkraft är en stark energi som är direkt dödlig om den används fel. Olyckans omfattning upptäcktes först två dagar efter att reaktorn hade börjat läcka ut radioaktivt avfall, vilket troligtvis beror på att dåvarande Sovjetunionen ville dölja sitt misstag, samt att personalen fortfarande inte förstod hur allvarligt läget var. För att genomföra vissa tester hade personalen stängt av säkerhetssystem, vilket gjorde att den svaga konstruktionen exploderade av ångorna. Över hela Europa fick människor stänga sina dörrar och fönster i och med att det radioaktiva avfallet spreds för vinden. Idag finns ingen risk inom Sveriges gränser, vilket gör att du på ett säkert sätt kan skaffa ett kontorshotell stockholm och sitta ute och andas frisk luft på lunchen.

Läget i staden idag

Tjernobyl är så förknippat med olyckan att de två sakerna inte längre kan separeras. Faktum är att staden fortfarande påverkas av radioaktivt avfall, vilket har en direkt påverkan på om det överhuvudtaget går att bo i staden. Efter olyckan evakuerades invånarna på livstid, eftersom det giftiga avfallet väntas fortsätta sippra ut under närmare hundra år. På 90-talet lät man gjuta in den felande reaktorn i betong, vilket har minskat den pågående strålningen, något som brukar kallas för ”sarkofagen”. Hela 46 länder gick samman för att finansiera konsekvenserna av olyckan, en summa som uppgått i flera miljarder kronor. I Tjernobyl idag bor det omkring hundra personer. De har fått ett särskilt tillstånd att stanna i sin hemtrakt, eftersom det annars är strikt förbjudet för allmänheten att vistas inom en radie av 30 kilometer från staden. De flesta som har valt att fortsätta bo i Tjernobyl är äldre och var redan gamla när olyckan skedde.