För den som tycker om skräckfilmer är nog Greve Draculas Slott en av världens mest läskiga platser. Det är det här slottet som stått modell för var Bram Stokers påhittade figur greve Dracula bodde. Slottet har dock inget att göra med vare sig Vlad Dracula, härskaren på 1400-talet, eller Bram Stokers fiktiva greve/vampyr Dracula. Fast mot bakgrund av vad som är känt om Vlad III är det högst förståeligt att slottet Bran, som färdigställes år 1212 är en marknadsföringssuccé, inte minst i Rumänska statens ögon. Hugade välbeställda spekulanter kunde köpa slottet år 2007. Slottet Bran ligger i regionen Transsylvanien.

Castle Bran, Brashov, Romania

 

Vlad Dracula

Vlad III, eller Vlad Dracula som han hette, var en riktigt blodtörstig härskare som levde på 1400-talet. Han satte skräck i motståndarna genom att han avrättade sina opponenter, sina fiender – genom att spetsa dem på pålar. Han var även ökänd för andra bestraffningsmetoder som kännetecknades av särdeles grymhet. Till dem hörde hudflängning, att offren kokades, brändes, hängdes, styckades och strimlades. En del blev levande begravda, blev uppspikade och en del knivhöggs och andra tvingades att äta av sina avstyckade kroppsdelar. De hände även att han högg av näsor, öron och genitalier och tvingade andra dömda fångar äta dessa. Inte undra på att Vlad III gått till historien med smeknamn som pålspetsaren och djävulens son, bland andra.

Efter det att Vlad Dracula gjort motstånd mot osmanerna år 1462, kom han att gå segrande ur flera slag. Sultanen Mehmed II sände så ut en armé två gånger större än furstens för vedergällning. Vlad III tog till det som idag kallas den brända jordens taktik då han slog till reträtt. Byarna han lämnade efter sig brändes och vattenbrunnarna förgiftades. Därmed fann den osmanska armén vare sig något att äta eller dricka. Vid ankomsten till huvudstaden möttes sultanen av 20 000 osmanska fångar som spetsats på pålar. Något som man kan förstå satte skräck i den osmanska armén som då helt sonika slog till reträtt.

 

Inspiration för Bram Stoker

Man kan lätt förstå att Vlad Dracula och dennes liv och leverne kom att utgöra en stark inspirationskälla för Bram Stoker. Även om Vlad III aldrig har bott i slottet Bran. Bram Stoker har dock inte satt sina fötter på Rumänsk mark. I hans skräckroman Dracula, från 1897, är slottet beläget vid Borgopasset som ligger mellan Moldova och Transsylvanien, 20 mil norr om Bran.